De eerste Zondagmiddagsoos op 27 maart 2022 had als thema Heimwee. Johannes Odé maakte deze mooie foto’s.